R O M Â N I A JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului Drapelului judeţului Maramureş şi a regulilor privind arborarea acestuia Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Adresa Comisiei judeţene de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie Maramureş precum şi avizul favorabil al comisiilor de specialitate; Pe baza prevederilor Statutului - Cadru al unităţilor administrativ-teritoriale aprobate prin O.G. 53/2002 şi a Statutului judeţului Maramureş; În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1), lit. f) şi art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta: HOTĂRÂRE Art.1. Se aprobă Drapelul judeţului Maramureş conform modelului şi descrierii din Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. Art. 2. Drapelul judeţului se arborează în mod permanent: a) pe edificiile şi în sediile autorităţilor şi instituţiilor publice judeţene; b) la punctele de intrare în judeţul Maramureş situate pe drumuri naţionale şi drumuri expres; c) pe Aeroportul Internaţional Baia Mare; d) la sediul birourilor de reprezentare a judeţului Maramureş pe lângă organisme internaţionale. Art.3. Drapelul judeţului Maramureş poate fi arborat cu caracter temporar: a) cu ocazia festivităţilor şi ceremoniilor oficiale cu caracter judeţean sau organizate de autorităţile judeţene, în locurile unde acestea se desfăşoară; b) cu prilejul întâlnirilor oficiale între autorităţile publice judeţene şi autorităţi administrative similare din alte ţări pe sediile edificiilor în care se desfăşoară întâlnirile respective; c) cu ocazia desfăşurării de manifestări culturale sau competiţii sportive, cu caracter judeţean, la locul de desfăşurare a acestora; d) sub formă de fanioane în cadrul întâlnirilor oficiale cu reprezentanţi ai altor judeţe din România sau ai autorităţilor administrative similare din alte ţări. Art. 4. Drapelul judeţului poate fi arborat de persoane juridice sau fizice din judeţul Maramureş, la sediul respectiv domiciliul acestora. Art.5. Drapelul judeţului arborat împreună cu Drapelul României, privit din faţă, va ocupa locul din dreapta acestuia şi nu va putea depăşi dimensiunile acestuia. Art. 6. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş; - Direcţiei tehnice; - Direcţiei juridică şi administraţie publică - Compartimentului de pregătire a şedinţelor Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 27 mai 2008. PREŞEDINTE, Marinel Kovacs Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 27 mai 2008 Nr. 82

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.