Hotărârea nr. 295 din 18.12.2018

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind validarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al județului Maramureș pe anul 2018, realizată prin Dispoziția nr. 596 / 11.12.2018

          Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Maramureș, Raportul Direcției economice și patrimoniu şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Tinând cont de Hotărârile Guvernului:
  • nr. 944/7 decembrie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru județul Maramureș;
  • nr. 948/7 decembrie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale;
          Văzând prevederile Dispoziţiei nr. 596/11.12.2018 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2018 emisă de Președintele Consiliului Județean Maramureș precum şi prevederile
          În baza prevederilor art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la obligația autorităților deliberative de a valida în prima ședință, rectificarea realizată prin dispoziția autorității executive;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. a) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se validează rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Maramureș cu suma de 17.741,00 mii lei, conform Dispoziţiei nr. 596/11.12.2018 emisă de Președintele Consiliului Județean Maramureș.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş;
  • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • DirecţIei Economice şi Patrimoniu.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 voturi „pentru” şi 4 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 18 decembrie 2018. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Baia Mare, 18 decembrie 2018
Nr. 295

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.