Circuitul Bisericilor de Lemn din Transilvania de NordProiectul „Circuitul Bisericilor de Lemn din Transilvania de Nord” este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de Intervenţie – 5.1. Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe.

Valoarea totală a proiectului este de 19.851.274,44 lei.

Proiectul „Circuitul Bisericilor de Lemn din Transilvania de Nord” are ca scop punerea în valoare a bisericilor de lemn din Maramureş pentru următoarele 16 localităţi: Bârsana, Bogdan Vodă, Botiza, Budeşti, Călineşti, Copalnic-Mănăştur (sat Cărpiniş), Deseşti, Ieud-sat Ieud-deal, Ocna Şugatag (Sat Şugatag), Poienile Izei, Remetea Chioarului, Rozavlea, Săcălăşeni, Şişeşti (sat Plopiş şi Şurdeşti).


Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Ø Creşterea gradului de accesibilitate al bisericilor de lemn selectate, respectiv realizarea pentru fiecare locaţie în parte a următoarelor lucrări:

  • reabilitarea drumurilor de acces din drumul judeţean sau naţional principal până în punctul de vizitare din incinta monumentului pe o distanţă de maxim un km.
  • realizarea de parcări pentru autoturisme şi autocare în proximitatea drumului de acces în incinta obiectivului.

Ø Dezvoltarea infrastructurii conexe zonei turistice aferente monumentelor istorice, respectiv pentru fiecare locaţie în parte:

  • construirea unui punct de informare turistică
  • alimentarea cu apă din surse locale individuale sau prin racordarea la sistemul centralizat de alimentare cu apă în cel mai apropiat punct;
  • canalizarea apelor uzate;
  • iluminatul stradal în zona monumentului istoric şi a parcării;
  • iluminatul arhitectural şi de punere în valoare a obiectivului.

Ø Consacrarea monumentului istoric ca destinaţie turistică prin sporirea vizibilităţii acestuia, respectiv o serie de activităţi de informare şi promovarea a circuitului turistic


Obiectivul general al axei prioritare vizează în principal valorificarea şi promovarea durabilă a patrimoniului cultural şi a resurselor naturale cu potenţial turistic, precum şi îmbunătăţirea calităţii infrastructurii turistice de cazare şi agrement, în vederea creşterii atractivităţii regiunilor, dezvoltării economiilor locale şi creării de noi locuri de muncă.

  • Creşterea importanţei turismului şi culturii, ca factori care stimulează creşterea economică în regiuni, respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului;
  • Extinderea sezonului turistic;
  • Creşterea numărului de turişti, prin valorificarea potenţialului turistic cultural local şi regional pe piaţa turistică naţională şi internaţională.

Postere