PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea "Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Maramureş pentru perioada 2021-2027"

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA
 
HOTĂRÂRE
privind aprobarea ”Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Maramureş pentru perioada 2021-2027”

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte nr.17.112/2023;
  • Raportul de specialitate al Directiei Juridice nr._________/2023
  • Adresa din partea Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș;
  • Metodologia de verificare a conformității administrative și admisibilității documentelor strategice – Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.) și Strategii Teritoriale (S.T.) a Autorității de Management PR NV 2021-2027;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. b) și alin. (3), lit. d), art. 182, alin. (1), ale art. 196, alin. (1), lit. a) precum şi ale art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă ”Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Maramureş pentru perioada 2021-2027” cuprinsă în anexă la prezenta.
          Art.2. Direcția de Dezvoltare și Implementare proiecte va monitoriza implementarea Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Maramureș.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local Maramureş şi se comunică la:
  • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţia Juridică;
  • Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte;
  • Direcțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Maramureș

PREŞEDINTE
Ionel Ovidiu BOGDAN
Avizat de legalitate,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica TODORAN
Baia Mare, 18 iulie 2023

ANEXE: Strategia de Dezvoltare Maramureș 2021-2027

Link-uri rapide

Informaţii utile


MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.