PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism a judeţului Maramureș

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism a judeţului Maramureș

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliul judeţean Maramureş, la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării regulamentului de funcţionare si atribuţiile Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism a judeţului Maramureș.
          Având în vedere prevederile art. 36 alin. (5), (12) şi art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f, şi a art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism al judeţului Maramureș,actualizat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 168/28.10.2015 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcţionare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism a judeţului Maramureș, își încetează aplicabilitatea.
          Art.3. Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Maramureş şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş,
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Arhitectului Şef;
  • Membrilor comisiei

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer ZETEA
Avizat pentru legalitate,
SECRETARUL JUDEŢULUI
Aurica TODORAN
Baia Mare, ___________2019

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.