PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor Metodologice de acordare sprijin financiar pentru unităţile de cult din judeţul Maramureș

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA
 
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Normelor Metodologice de acordare sprijin financiar pentru unităţile de cult din judeţul Maramureș

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Maramureș;
  • Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Administrație Publică nr. 800/2020;
  • Raportul de specialitate al Direcției Economice și Patrimoniu;
          Ținând cont de prevederile:
  • Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată;
  • Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată;
          În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1), lit. (f), art. 182, alin. (1) și ale art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57 privind Codul Administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:


          Art.1. Se aprobă Normele Metodologice de acordare sprijin financiar pentru unităţile de cult din judeţul Maramureș, actualizate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial local Maramureș şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcției Economice și Patrimoniu.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. ________
Baia Mare, _____________ 2020

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.