Imprimă această pagină

Finalizarea proiectului "Centrul Educaţional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED"

30 Decembrie 2015 766
Consiliul Județean Maramureș şi Agenţia pentru Management Energetic Maramureş au derulat proiectul: ’’Centrul Educaţional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul EDED’’, cod proiect HUSKROUA/1001/104, finanţat prin Programul Operațional Comun de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia – România - Ucraina 2007-2013, alături de partenerii lor ucraineni: organizaţia non-profit: Centrul pentru Iniţiative Europene şi Școala pentru Limbi Străine nr. 5 din Uzhhorod.
Obiectivul general al proiectului s-a concentrat pe promovarea conceptelor de eficiență energetică şi energie regenerabilă prin educație şi prin activități demonstrative în regiuni transfrontaliere, respectiv pe exploatarea responsabilă a resurselor naturale ale planetei pentru a contribui la protejarea mediului.

Obiectivele specifice ale proiectului au vizat:
  • crearea a două centre, unul in Baia Mare (RO), celălalt in Uzhhorod (UA), dedicate educației in domeniul eficienței energetice şi surselor regenerabile de energie, unde elevi şi profesori, dar şi comunitatea vor putea sa învețe, să se informeze, dar şi să se formeze pentru a reduce risipa de energie, să afle concepte noi şi folositoare precum: locuințele neutre din punct de vedere al consumului energetic, etc. Cele două centre beneficiază de echipamente şi instalații profesionale care oferă tuturor oportunitatea de a se familiariza cu diverse surse regenerabile de energie, de a monitoriza şi ajusta consumul de energie şi în final de a înţelege beneficiile acestora, atât din punct de vedere economic cât şi pentru a proteja mediul înconjurător.
  • organizarea de sesiuni de instruire şi formare dedicate personalului ce va activa în aceste centre, iar mai apoi cadrelor didactice şi elevilor pentru a conștientiza necesitatea consumului responsabil de energie. A fost implicat şi factorul politic, organizându-se sesiuni de creștere a capacității şi a cunoștințelor în domeniu, instruiri ce vizează factorii de decizie politică din viaţa comunității ce au printre atribuţiile lor, şi administrarea unor clădiri publice, mari consumatoare de energie şi implicit resurse financiare.
  • conştientizarea comunităţii şi sensibilizarea acesteia în probleme ce ţin de protejarea mediului.
  • întărirea cooperării transfrontaliere şi a schimbului de experienţă cu regiunea parteneră din Ucraina prin schimbul de bune practici şi politici în domeniu.
În Baia Mare, sediul Centrului Educaţional Demonstrativ pentru Energie Durabilă a fost stabilit într-una din clădirile administrate de Consiliul Judeţean Maramureș, şi anume Corpul B al Complexului Petofi, situată în vecinătatea Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş.

Printr-un proces complex de reabilitare și modernizare, această clădire a fost transformată într-una model, cu un consum aproape zero de energie, în conformitate cu prevederile DIRECTIVEI 2010/31/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor.

Pentru a atinge această performanță au fost executate lucrări de izolare termică a pereților exteriori, înlocuirea ușilor şi ferestrelor exterioare cu tâmplărie performantă din punct de vedere energetic, a fost realizată termoizolarea planșeului peste ultimul nivel şi izolarea termică a plăcii pe subsol; au fost refăcute instalațiile sanitare şi termice, precum şi instalația de iluminat.

Însă, pe lângă faptul că Centrul EDED se doreşte a fi o clădire model din punct de vedere al consumului de energie, acesta va avea şi un rol educaţional, unde cei interesaţi pot să vadă cum se poate asigura buna funcţionarea şi confortul intr-o clădire utilizând surse regenerabile de energie.

Dotările clădirii cu surse regenerabile de energie prevăd: instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice simple pentru producerea energiei electrice din sursă solară; instalarea în curtea interioară a unei turbine eoliene pentru producerea energiei electrice prin intermediul energiei vântului; o pompă de căldura sol-apa care va produce energia termică necesară încălzirii spațiilor aferente Centrului SEED. De asemenea au fost instalați colectori solari pentru producerea energiei termice necesare preparării apei calde menajere; şi a unei centrale de tratare aer cu pompa de căldura aer-aer pentru producerea energiei termice necesare răcirii/încălzirii spațiilor prin intermediul energiei aero termale.

Centrul este dotat cu o serie de echipamente educaționale din domeniul energiei regenerabile ce vor fi folosite în cadrul instruirilor şi lecțiilor demonstrative ce se vor derula cu elevii în Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă.

În data de 30.12.2015, începând cu orele 10.00, la sediul noului Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă din Maramureș, va avea loc evenimentul final al acestui proiect, unde partenerii români și ucraineni vor avea oportunitatea să prezinte rezultatele si obiectivele atinse prin implementarea proiectului. Participanții vor avea de asemenea ocazia să vadă felul în care funcționează o clădire model din punct de vedere al consumului de energie, mai ales că un astfel de demers care implică și o latură educațională, este printre primele inițiative de acest fel din județul nostru.
footer SEED
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Articole înrudite

Galerie de imagini