Anunț concurs Muzeu Mineralogie și Complex Astronomic

11 August 2014 1951

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului judeţean Marmureş nr. 222/2014, se organizează concurs de management în vederea încredinţării managementului Muzeului Judeţean de Mineralogie Baia Mare şi al Complexului Astronomic Baia Mare.

          R O M Â N I A

JUDEŢUL MARAMUREŞ

 CONSILIUL JUDEŢEAN 

A N U N Ţ 

privind organizarea concursului de management în vederea încredinţării managementului Muzeului Judeţean de Mineralogie Baia Mare şi al Complexului Astronomic Baia Mare

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Marmureş nr. 222/2014, se organizează concurs de management în vederea încredinţării managementului Muzeului Judeţean de Mineralogie Baia Mare şi al Complexului Astronomic Baia Mare.

 

Condiţiile de participare la concurs sunt:

 

Pentru Muzeul Judeţean de Mineralogie Baia Mare:

 

 • cetăţenie română sau a unuia dintre statele membre UE;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • absolvent al studiilor universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile de licenţă: 

                       - geologie

                       - inginerie geologică

 • vechime de minim 5 ani în specialitatea studiilor absolvite;
 • nu deţine o funcţie de conducere la o altă instituţie din România;
 • nu a îndeplinit vârsta legală de pensionare pentru limită de vârstă.

 

Pentru Complexului Astronomic Baia Mare:

 

 • cetăţenie română sau a unuia dintre statele membre UE;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • absolvent al studiilor universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile de licenţă: 

                       - matematică şi ştiinţele naturii; 

                       - management;

 • vechime de minim 5 ani în specialitatea studiilor absolvite;
 • nu deţine o funcţie de conducere la o altă instituţie din România;
 • nu a îndeplinit vârsta legală de pensionare pentru limită de vârstă.

 

Concursul va consta în analiza proiectelor de management, precum şi în susţinerea proiectelor de management în cadrul unui interviu.

 

Proiectele de management şi dosarul de concurs se depun la Compartimentul resurse umane al Consiliului Judeţean Maramureş, cam. 129, până la data de 03 septembrie 2014, ora 12.00.

 

Anunţul, caietele de obiective şi conţinutul  dosarului de concurs se afişează la sediul Consiliului judeţean Maramureş şi pe pagina de internet.

 

P R E Ş E D I N T E ,

Zamfir Ciceu

 

Anexe

 

Dispoziție Muzeu Mineralogie și Complex Astronomic 

Anexa 1 Dispoziție

Anexa 2a Caiet de obiective Muzeu Mineralogie

Anexa 2b Caiet de obiecitve Complexul Astronomic

Anexele 3 și 4 la Dispoziție

Acte necesare

 

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.