Anunț de selecție societate de administrare incubator de afaceri

08 Aprilie 2024 155
Dezvoltarea incubatorului de afaceri în IT&C, industrii creative și alte domenii de specializare inteligentă - Maramureș

JUDEȚUL MARAMUREȘ anunță organizarea unei sesiuni de selecție a societăților de administrare pentru Dezvoltarea incubatorului de afaceri în IT&C, industrii creative și alte domenii de specializare inteligentă - Maramureș în vederea încheierii Contractului de Administrare și a Acordului de Parteneriat, în conformitate cu Ghidul Solicitantului - Sprijinirea dezvoltării incubatoarelor de afaceri- Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 - Apel de proiecte nr. PRNV/2023/132.B.1/1.
Județul Maramureș își propune dezvoltarea unui incubator de afaceri în IT&C, industrii creative și alte domenii de specializare inteligentă, care are drept scop dinamizarea şi consolidarea sectorului IMM din economia locală, a antreprenoriatului în domenii cu valoare adăugată ridicată.

Selecția societății de administrare se realizează cu respectarea regimului incompatibilităților și conflictului de interese și a următoarelor principii: transparență, nediscriminare, tratament egal, eficiența utilizării fondurilor.

Baza legală pentru desfășurarea apelului de selecție:
În procesul de derulare a procedurii de selecție se au în vedere:
 • Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (Text cu relevanță pentru SEE);
 • Regulamentul (UE) 2023/2831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
 • Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;
 • Hotărârea Guvernului nr. 829 din 27 iunie 2022 (HG nr. 829/2022) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;
 • Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 (Lege nr. 346/ 2004) privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;
 • Legea nr. 102 din 19 mai 2016 (Legea nr.102/2016) privind incubatoarele de afaceri;
 • Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (Lege nr. 31/1990) privind societățile;
 • Ordinul nr. 17 din 1 februarie 2017 privind aprobarea responsabilităţilor Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri si anexele:
  • ANEXA nr. 1: NORME din 1 februarie 2017 DE APLICARE a Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri
  • ANEXA nr. 2: REGULAMENTUL de selectare şi numire a administratorului incubatorului de afaceri, în cazul în care printre fondatori se află o autoritate publică, potrivit art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri
  • ANEXA nr. 3: PROCEDURĂ de constituire a Comisiei cu atribuţii în domeniul incubatoarelor de afaceri  

1. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCEDURA DE SELECȚIE

Procedura se derulează în cadrul definit de Legea nr. 102 din 19 mai 2016 (Legea nr.102/2016) privind incubatoarele de afaceri și Ghidul Solicitantului - Sprijinirea dezvoltării incubatoarelor de afaceri- Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 - Apel de proiecte nr. PRNV/2023/132.B.1/1. în vederea încheierii Contractului de Administrare și a Acordului de Parteneriat proiectului Dezvoltarea incubatorului de afaceri în IT&C, industrii creative și alte domenii de specializare inteligentă - Maramureș.

Toate informațiile cu privire la program și apelul de proiecte, metodologie, eligibilitate, proceduri, documente se regăsesc în PROCEDURA privind selecția societății de administrare a Incubatorului de afaceri în IT&C, industrii creative și alte domenii de specializare inteligentă - Maramureș

2. DEPUNEREA DOCUMENTELOR

Dosarul de candidatură va cuprinde:
 • Documentele justificative solicitate,
 • Scrisoare de intenție (Anexa 2),
 • Fișa partenerului (Anexa 3)
 • Modelul contractului de administrare, asumat prin semnătură (Anexa 5)
 • Planul de dezvoltare al incubatorului de afaceri (Anexa 6)

Documentele solicitate vor fi transmise electronic pe adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau fizic la registratură prin poștă, sau curier.

În cazul în care documentele sunt transmise prin poștă sau curier, data poștei sau data preluării de către curier nu poate depăși termenul limită de depunere. Organizațiile interesate vor transmite toate documentele solicitate în plic/pachet sigilat care va prezenta mențiunea:

În vederea selecției societății de administrare – privind selecția societății de administrare a Incubatorului de afaceri în IT&C, industrii creative și alte domenii de specializare inteligentă - Maramureș

Documentele solicitate vor fi transmise până cel târziu la data de 11 aprilie 2024, ora 16.00.

Atenție! Orice candidatură care nu respectă aceste cerințe va fi automat respinsă ca neeligibilă.

3. EVALUAREA CANDIDATURILOR

Candidaturile declarate admise după etapa de verificare a documentelor solicitate vor trece în etapa de evaluare. Evaluarea se va face conform Grilei de evaluare și selecție, din cadrul PROCEDURA privind selecția societății de administrare a Incubatorului de afaceri în IT&C, industrii creative și alte domenii de specializare inteligentă - Maramureș.

Candidaturile vor fi punctate de la 1 la 100 de puncte, conform grilei.
Punctajul minim pentru un operator economic: 60 puncte.

4. REZULTATELE PROCEDURII

Rezultatele vor fi afișate atât la sediul Consiliului Județean Maramureș, cât șine pagina web, în termenele prevăzute prin Calendarul procedurii de selecție.

5. CONTESTAȚII

Candidații participanți la prezenta selecție de parteneri pot depune contestații până pe data de 12.04.2024

6. CALENDARUL PROCEDURII DE SELECȚIE

Depunerea documentației: 8 aprilie – 11 aprilie 2024, ora 16.00 - termen limită
Solicitări de clarificări cu privire la procedura de selecție a partenerului: 8 aprilie – 9 aprilie 2024 ora 14:00 la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., persoană contact Ruzsa Delia - Șef Serviciu Implementare Proiecte

Transmitere răspuns solicitări de clarificări cu privire la procedura de selecție a partenerului: 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

Evaluarea documentației: 11 aprilie 2024
Anunțarea rezultatelor intermediare: 11 aprilie 2024
Depunere contestații: 12 aprilie 2024
Soluționarea contestațiilor: 12 aprilie 2024
Afișarea rezultatelor finale: 12 aprilie 2024

Link-uri rapide

Informaţii utile


Tabără de excelență în Maramureș - PUNTE educațională Maramureș-Hîncești-Strășeni-Ungheni

Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.