Anunț de participare la licitația publică privind concesionarea prin licitație publică a unor parcele de teren proprietate privată a Județului Maramureș din cadrul Parcului de Specializare Inteligentă Baia Sprie

10 Mai 2024 494
1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Județul Maramureș, cod fiscal 3627315, cu sediul în Municipiul Baia Mare, str. Gh. Șincai, nr. 46, județul Maramureș, cod poștal 430311, telefon 0262.212.110, fax 0262.213.945, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: se concesionează 6 loturi de teren intravilan, aparținând domeniului privat al Județului Maramureș, identificate astfel, conform caietului de sarcini:
  • Lot 1, teren intravilan, situat în localitatea Baia Sprie, județul Maramureș, în suprafață de 9.210 mp, înscris în CF 57600 Baia Sprie, nr. cadastral 57600;
  • Lot 2, teren intravilan, situat în localitatea Baia Sprie, județul Maramureș, în suprafață de 8.979 mp, înscris în CF 57601 Baia Sprie, nr. cadastral 57601;
  • Lot 3, teren intravilan, situat în localitatea Baia Sprie, județul Maramureș, în suprafață de 8.975 mp, înscris în CF 57602 Baia Sprie, nr. cadastral 57602;
  • Lot 4, teren intravilan, situat în localitatea Baia Sprie, județul Maramureș, în suprafață de 17.055 mp, înscris în CF 57604 Baia Sprie, nr. cadastral 57604;
  • Lot 5, teren intravilan, situat în localitatea Baia Sprie, județul Maramureș, în suprafață de 15.868 mp, înscris în CF 57605 Baia Sprie, nr. cadastral 57605;
  • Lot 6, teren intravilan, situat în localitatea Baia Sprie, județul Maramureș, în suprafață de 11.071 mp, înscris în CF 57606 Baia Sprie, nr. cadastral 57606.

Concesionarea se face conform O.U.G. nr. 57/2019 și H.C.J. nr. 179 din data de 30.04.2024.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se poate descărca gratuit de pe site-ul oficial www.cjmaramures.ro la rubrica Activitate – Comunicare – Anunțuri și de pe site-ul oficial www.maramuresbusinesspark.ro.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Județul Maramureș, Direcția Arhitect Șef, telefon 0262.215.837.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire, unde este cazul: gratuit.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.05.2024, ora 14:00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 30.05.2024, ora 14:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Județului Maramureș, cu sediul în Municipiul Baia Mare, str. Gh. Șincai, nr. 46, județul Maramureș.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, într-un plic sigilat.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 31.05.2024 ora 10:00, la sediul Județului Maramureș, situat în Municipiul Baia Mare, str. Gh. Șincai, nr. 46, județul Maramureș, sala Bogdan Vodă.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția contencios administrativ a Tribunalului Maramureș, Municipiul Baia Mare, Palatul Justiţiei, Bd. Republicii, nr. 2A, județul Maramureș, tel.: 0262-218235 – 40, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 09.05.2024.

Link-uri rapide

Informaţii utile


Tabără de excelență în Maramureș - PUNTE educațională Maramureș-Hîncești-Strășeni-Ungheni

Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.