ANUNŢ DE PARTICIPARE: în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniile: cultură, tineret, sport

03 Aprilie 2024 500
Județul Maramureș invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile, fundațiile și structurile sportive constituite conform legii, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, să depună proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniile: cultură, tineret și sport.
 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Sursa de finanțare a contractelor: bugetul județului pe anul 2024.
 3. Valoarea alocată pe domenii de finanțare:
  • 660.000 lei - domeniul cultură;
  • 500.000 lei - domeniul tineret;
  • 1.000.000 lei - domeniul sport.
 4. Durata proiectelor: până la data de 13.12.2024.
 5. Data și ora-limită pentru depunerea propunerilor de proiect, conform temeiului legal - Legea nr. 350/2005, art. 20 alin. (2): 19.04.2024, ora 12:00. Accelerarea procedurii de selecție se datorează necesității de demarare a proiectelor pentru care se solicită finanţare nerambursabilă din bugetul județului.
 6. Propunerile de proiect se depun la Registratura Judeţului Maramureş din Baia Mare, str. Gheorghe Şincai nr. 46 – camera 25.
 7. Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte, pentru fiecare domeniu de finanțare, este postată pe site-ul instituţiei: www.cjmaramures.ro, secțiunea activitate/ghiduri de finanțare.
 8. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către comisiile de selecție, în perioada 22.04.2024 – 22.05.2024.

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 63/02.04.2024.

PREȘEDINTE
Ionel Ovidiu Bogdan

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.