Sunteți aici: StructuraInstitutii si servicii subordonateInstitutii de invatamant si educatie

 

Școala Populară de Arte Baia Mare a fost înfiinţată în anul 1960, prin Ordin al Ministerului Învăţământului şi Culturii. În prezent funcţionează ca instituţie aflată în subordinea Consiliului Judeţean Maramureş. În anul 1995 a primit titlul de Şcoala Populară de Arte „Liviu Borlan”, ca o recunoaștere a meritelor compozitorului  Liviu Borlan. Pe parcursul a peste 54 de ani de activitate, dascăli cu experienţă şi pregătire profesională de excepţie au cizelat talentul zecilor de generaţii de absolvenţi, în muzică (instrumente muzicale - clarinet, taragot, saxofon, acordeon,orgă, pian, vioară, chitară - și canto), dans popular și arte plastice (pictură, grafică, artă decorativă, design vestimentar).

Citeşte mai mult pe www.scoaladeartebm.ro

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș reprezintă o instituţie de învăţământ special integrat, specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice, acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens. Oferta largă de servicii  -  de la  cele de asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională până la întreaga gamă de terapii adecvate - și-a dovedit eficiența prin atingerea obiectivelor specifice unei astfel de instituții. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș a derulat multe proiecte județene și interjudețene.

Mai multe pe site-ul: www.cjraemm.ro

Şcoala Gimnazială Specială Baia Mare oferă servicii educaţionale şi terapeutice recuperatorii pentru copiii cu deficienţe mintale de diverse grade. Serviciile vizează formarea unor deprinderi şi competenţe de bază, ca premise ale integrării socio-profesionale. Şcoala asigură instruirea, educarea, integrarea şcolară şi socială a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, printr-un act educaţional de calitate, care să contribuie la ameliorarea, corectarea şi recuperarea deficienţelor acestora. Pot beneficia de serviciile educaţionale ale acestei școli elevii cu deficienţe mintale severe şi moderate, cu tulburări de învăţare, cu retard mintal uşor şi cu tulburări de învăţare, care au depăşit cu 2-3 ani vârsta clasei în care sunt şcolarizaţi.

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă  Baia Mare este o școală profesională specială de învățământ profesional integrat. A fost înfiinţat în anul 1998, purtând numele de Școala Profesională pentru Deficienţi Baia Mare,pentru a acoperi necesitatea asigurării condiţiilor de instruire şi formare profesională a absolvenţilor claselor a VIII-a de la şcolile generale pentru copii cu deficienţe din Maramureş. Până la acea dată școlarizarea acestora se făcea la şcoli profesionale din judeţele limitrofe.

Citeşte mai multe pe www.cseibm.ro

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației este profilat pe educaţia şi recuperarea copiilor şi elevilor cu cerinţe speciale. Îşi desfăşoară activitatea în regim de semi – internat, iar în cazul elevilor nedeplasabili, procesul instructiv-educativ e asigurat de profesorii itineranţi. Are în structură o grupă de grădiniţă combinată, 5 clase la învăţământul primar şi 7 clase la învăţământul gimnazial.  Absolvenţii de gimnaziu își continuă studiile în cadrul Şcolii Profesionale Speciale, în  clase cu profil confecţii îmbrăcăminte și prelucrarea lemnului.

Citeşte mai multe pe www.scspecialasighet.ro

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Lăpuș  este unica unitate școlară de stat pentru copiii cu cerințe educative speciale  din bazinul Țării Lăpușului. Are în structură învățământ preșcolar, învățământ primar, învățământ gimnazial, învățământ liceal tehnologic/profesional în domeniul construcțiilor și al confecțiilor textile. Vârsta elevilor variază între 3 și 20 de ani. Numărul elevilor școlarizați în această unitate a evoluat de la 86 în 1969, la o medie de 135 în ultimii ani.

Citeşte mai multe pe https://cseitargulapus.wikispaces.com

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Vișeu de Sus  a fost înființat în anul 1967, sub numele de Școala ajutătoare. De-a lungul timpului a mai purtat denumirea de Școala Generală pentru Copii cu Deficiențe.

În prezent,  Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Vișeu de Sus  Scoala dispune de două imobile (școală și internat), trei cabinete de logopedie dotate corespunzător, un cabinet de psihodiagnoză și laborator multimedia – multifuncțional. Este situat în Vișeu de Sus, str. 22 Decembrie nr. 30; tel.: 0262.354494.