Sunteți aici: LegislativHotarari
privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare
privind modificarea Statului de funcţii al Şcolii Populare de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare
privind modificarea Statului de funcţii al Bibliotecii județene „Petre Dulfu” Baia Mare
privind aprobarea proiectului „Reabilitare Drumul Nordului - Maramureş, etapa I”, finanțat prin POR 2014-2020 precum și a cheltuielilor aferente
privind aprobarea încheierii Acordului de colaborare pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor aniversare dedicate Centenarului României 1918-2018
privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unor terenuri adiacente drumurilor județene situate pe traseul aferent proiectului „Reabilitare Drumul Nordului – Maramureș, etapa I”
de modificarea anexei Hotărârii nr. 167/ 2016 privind validarea desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş
de modificare a anexei la Hotărârea nr. 67/ 2017 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2017
privind stabilirea componenţei Comisiei pentru protecţia copilului
pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară
privind modificarea Hotărârii nr. 21/2013 de desemnare a reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş în Adunarea Generală a Asociaţiei „Agenţia de Management Energetic Maramureş”
de modificare a Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 152/ 2017 privind aprobarea documentaţiei necesare în vederea selecţiei membrilor Consiliului de Administraţie la R.A. „Aeroportul Internaţional Maramureş”
privind aprobarea amplasamentului ce constituie Coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică: Completare extindere perimetru Aeroport Internaţional Maramureş şi a listei cuprinzând terenurile ce se expropriază suplimentar, proprietarii sau deţinătorii acestora precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Maramureș”, pe anul 2017
privind aprobarea de modificări în “Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2017