Sunteți aici: Institutii si servicii subordonateInstitutii de culturaMuzeul de Etnografie şi Arta Populară Baia Mare

Muzeul de Etnografie şi Arta Populară Baia Mare

Situat în Baia Mare, pe Dealul Florilor, în apropierea centrului istoric al municipiului, Muzeul de Etnografie şi Artă Populară dispune de două expoziţii: pavilionară şi în aer liber. Patrimoniul muzeului este constituit din 50 de monumente de arhitectură populară şi instalaţii tehnice, precum şi dintr-o colecţie de peste 11.000 de piese reprezentând mobilierul ţărănesc, inventarul agro-pastoral, portul popular, textile de interior, podoabele populare şi obiectele de cult.

 

Expoziţia pavilionară este unică în peisajul muzeelor etnografice din România. Ea este intitulată „Lemnul în comunitatea tradiţională din nordul României – de la leagăn la mormânt” şi tratează întreaga problematică din punct de vedere al legăturii între pădurea locală care acoperea peste 70% din teritoriu şi cei care locuiau aceste meleaguri. Prima sală prezintă faze de lucru cu lemnul, interiorul ţărănesc la naşterea copilului; uneltele folosite în viaţa cotidiană.

Sala a II-a prezintă momentul nunţii în comunitatea tradiţională, cuprinzând o frumoasă expunere tipologică a lăzilor de zestre. Pe mijlocul sălii sunt prezentate sania şi trăsura ca mijloace de transport, iar pe peretele opus obiecte de cult ce decorau bisericile de lemn din nordul ţării. Ultima parte a expoziţiei prezintă interiorul locuinţei ţărăneşti în momentul morţii şi cimitirul cu cruciţe şi troiţele de lemn.

 

Structura tematică a Muzeului Satului cuprinde cinci sectoare reprezentând patru zone etnografice: Ţara Lăpuşului, Ţara Chioarului, Ţara Maramureşului, Codru şi instalaţiile tehnice din nordul României.

 

Gospodăriile agro-pastorale şi meşteşugăreşti din Ţara Chioarului

 • Gospodăriile din Preluca Nouă (casă, şură, găbănaş, saivan pentru oi) datată la sfârşitul sec. XVIII

 • Casa Prislop, datată la 1810

 • Gospodărie Finteuşul Mara (casă şi şură datate la 1851)

 • Casă Hovrila - sfârşitul sec. XVIII

 • Casă Cărpiniş - 1750

 • Coteţe pentru animale

 • Oloiniţă din Fericea - mijlocul sec XIX

 • Casa Şcoală Şomcuta Mare -sfârşitul sec XVIII

 

Gospodării agro-pastorale şi meşteşugăreşti din Ţara Maramureşului

 • Gospodăria Berbeşti (casă, şură şi poartă) - 1806

 • Gospodăria Petrova (casă, şură, găbănaş şi poartă) - mijlocul sec XIX

 • Casa Giuleşti – mijlocul sec XIX

 • Fierăria Bogdan Vodă – mijlocul sec XIX

 • Casa Deseşti – sfârşitul sec XVIII

 • Casa Borşa – 1794

 • Casa Săcel – mijlocul sec XIX

 • Morile din Hărniceşti şi Deseşti

 • Oloiniţa cu berbeci din Dăneşti

 

Gospodării agro-pastorale şi meşteşugăreşti din Zona Codru şi Câmpia Sătmarului

 • Casa Băbeni – începutul sec. XIX

 • Casa Bozânta Mare – 1874

 • Gospodăria Valea Vinului – 1830 (casă, şură, grajd, fântână)

 • Casă Cicârlău – mijlocul sec XIX

 • Teascuri de struguri

 

Gospodării agro-pastorale şi meşteşugăreşti din Ţara Lăpuşului

 • Gospodăria Costeni (casă, şură, găbănaş, coteţ pentru porci şi păsări) – sfărşitul sec XVIII

 • Gospodăria Lăpuş (casă, găbănaş) – sfârşitul sec. XVIII

 • Oloiniţă Larga – 1912

 

Activităţi culturale

Muzeul Etnografic şi de Artă Populară organizează anual o serie de manifestări cu caracter cultural, spectacole folclorice, obiceiuri populare

 • Hramul Bisericii monument – Sf. Gheorghe

 • Clacă în Muzeul Satului

 • Crăciun în Maramureş

 

Contact

Str. Dealul Florilor nr. 1

Tel. 004.0262.276895

Fax. 004.0262.276333

e-mail: muzeul_etnografie@yahoo.com

www.etnografie-maramures.ro