Ieri la CJ Maramures a avut loc intalnirea dintre DGASPC MM si transportatorii din judet

          Ieri a avut loc o întâlnire dintre conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Maramureş, directorul general Nicolae Boitor, directorul economic Maria Griguţă şi firmele de transport interurban (s-au prezentat la discuţii un număr de 14 societăţi comerciale). Domnul director general solicitat această întâlnire pentru a clarifica unele aspecte privind decontarea biletelor auto, utilizate de către persoanele cu handicap şi pentru a prezenta conveţia cadru privind transportul interurban al persoanelor cu handicap.

          În conformitate cu prevederile legale, LG 448/2006, HG 680/28.06.2007, persoanele cu handicap beneficiază de bilete de trasnsport grauit pe mijloace de transport interurban, auto şi CFR. DGASPC Maramureş, împreuncă cu operatorii de transport au încheiat o convenţie, în vederea decontării biletelor categoriile de persoane menţionate anterior. Obiectul convenţiei încheiată ieri cu o parte dintre transportatori îl reprezintă transportul urban gratuit al copiilor şi al persoanelor adulte cu handicap, precum şi al asistenţilor personali sau însoţitorilor acestora, în limita a 12 călătorii dus-întors pe an pentru copiii şi adulţii cu handicap grav şi pentru asistenţii personali sau însoţitorii acestora, şi a 6 călătorii dus – întors pe an pentru copiii şi adulţii cu handicap accentuat. Transportul persoanelor menţionate mai sus se face în baza biletelor speciale de călătorie, eliberate, semnate şi ştampilate de către Serviciul de Prestaţii Sociale din cadrul DGASPC Maramureş, valabile numai însoţite de legitimaţia top, vizată pe anul în curs, şi actul de identitate. În vederea efectuării călătoriei, beneficiarul biletului prezintă casierului din autogară sau şoferului care efectuează transportul, cupoanele statistice de dus, respectiv întors, şi biletul special de călătorie propriu-zis completat cu staţia de plecare şi staţia de sosire, numele şi prenumele persoanei cu handicap, numărul şi seria actului de identitate al acesteia precum şi numărul şi seria legitimaţiei. Casierul sau şoferul completează biletul special cu distanţa în km, tariful în RON , data efectuării călătoriei, semnează şi aplică ştampila ( în spaţiul rezervat pe bilet şi pe verso cuponului statistic). Necompletarea corespunzătoare a biletelor atrage imposibilitatea decontării contravalorii acestora.

          Aceste precizări au fost necesare, din cauza unor nereguli apărute pe parcursul anului trecut în ceea ce priveşte decontarea bileletor pentru persoanele cu handicap. Astfel, au fost aduse la decont bilete care aveau completat numele altor persoane decât cele din evidenţa DGASPC Maramureş (acest lucru se verifică introducând seria înscrisă pe bilet în baza de date a instituţiei, iar neconcordanţele apar imediat, având în vedere că fiecare bilet este personalizat), au apărut bilete în care domiciliul beneficiarului este într-o parte a judeţului, iar transportul s-a făcut pe un traseu dintr-o zonă diferită, de asemenea, reprezentanţii firmelor au mers la decont cu mai multe bilele completate cu aceeaşi dată.

          Un alt aspect meţionat în întâlnirea de ieri a fost legat de imposibilitatea de a transporta însoţitorii persoanelor cu handicap fără ca persoana respectivă să fie prezentă. Asistentul personal poate să circule fără să însoţească persoana cu handicap pe baza biletului special care i s-a emis. Reprezentanţii firmelor de transport au cerut ca pe legitimaţia de călătorie să fie menţionat şi numele însoţitorului.

          Societăţile comerciale vor prezenta lunar până la data de 25 a lunii în curs pentru luna precedentă la DGASPC Maramureş, situaţia justificativă, borderouri atât în format scris, cât şi în format electronic, seria şi numărul cuponului statistic, traseul pe care s-a efectuat călătoria, data la care s-a efectuat călătoria şi valoarea biletului pentru traseul respectiv, însoţite de cupoanele statistice care atestă realizarea prestaţiei.

          Convenţia este valabilă până în data de 31.12.2009


Mirela Bodea
Purtător de cuvânt