Sunteți aici: CarierăRezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, cls. I, grad principal din cadrul D.E.P – Serviciul buget, Compartiment impozite și taxe, executare silită

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, cls. I, grad principal din cadrul D.E.P – Serviciul buget, Compartiment impozite și taxe, executare silită

19 Iunie 2017
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ
BIROU RESURSE UMANE
NR. 303/19.06.2017

Rezultatul probei scrise

la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, cls. I, grad principal din cadrul D.E.P – Serviciul buget, Compartiment impozite și taxe, executare silită, din data de 19 iunie 2017- proba scrisă

În conformitate cu dispoziţiile art. 60 alin. (2), art. 62 alin. (3) din H.G nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs anunţă rezultatele probei scrise:


Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj probă Rezultatul probei scrise
1. LUCIAN STELIAN NICOLAE  56 puncte ADMIS 
2. POP MIHAELA MARIA  54 puncte ADMIS 


Conform art. 60 alin. (3) lit. a) din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

În conformitate cu art. 63 din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului.

Afişat astăzi, 19.06.2017, ora 14,00, la sediul Consiliului Județean Maramureș.

Candidații declarați admiși la proba scrisă vor susține interviul joi, 22 iunie 2017 ora 10,00, la sediul Consiliului Județean Maramureș.

Secretar comisie de concurs : David Carmela – consilier, Birou resurse umane