Sunteți aici: CarierăRezultatul evaluării finale a managementului la Complex Astronomic Baia Mare pentru perioada 2014-2017

Rezultatul evaluării finale a managementului la Complex Astronomic Baia Mare pentru perioada 2014-2017

12 Octombrie 2017
SECRETARIATUL COMISIEI DE EVALUARE
PENTRU COMPLEX ASTRONOMIC BAIA MARE
 Nr. 9610 /12.10.2017


Rezultatul evaluării finale a managementului
la Complex Astronomic Baia Mare
pentru perioada 2014-2017


Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2799/2015.

Ținând cont de Raportul final nr. 9507/09.10.2017 al Comisiei de evaluare a managementului la Complexul Astronomic Baia Mare, secretariatul comisiei comunică rezultatul final al evaluării managementului pentru perioada 2014 -2017, după cum urmează:

Denumirea instituției Numele şi prenumele managerului evaluat Rezultatul final al evaluării Recomandarea comisiei de evaluare
Complexul Astronomic Baia Mare IGNAT Ovidiu 9,72 conform art. 431 alin.(1- 3), managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management

    
SECRETARIATUL COMISIEI DE EVALUARE,
  1. Corui Lucia - șef serviciu, Serviciul juridic și contencios
  2. Cozma Mariana - inspector,Compartiment educație, sănătate și asistență socială
  3. Simicorescu Sorina - șef birou, Birou resurse umane
  4. Taloș Otilia – consilier, Serviciul cadastru și evidența patrimoniului