Sunteți aici: Carieră

Concurs ocupare posturi vacante în cadrul Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava

Comisia de evaluare a noului proiect de management al managerului care a obţinut în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu 9 (nouă), numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş nr. 388/09.03.2017, comunică rezultatul final, astfel: [...]

Comisia de concurs, numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş nr. 384/2017, s-a întrunit în data de 22 martie 2017 ora 16,00 la sediul Consiliului judeţean Maramureş şi a procedat la analiza proiectelor de management în vederea ocupării postului de manager la Şcoala Populară de Artă “Liviu Borlan “Baia Mare.

Comisia de concurs, numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş nr. 383/2017, s-a întrunit în data de 21 martie 2017 ora 10,00 la sediul Consiliului judeţean Maramureş şi a procedat la analiza proiectelor de management în vederea ocupării postului de manager la Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare

În urma verificării legalității și conformității documentelor depuse de către candidații înscriși la concursul de proiecte de management pentru Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Baia Mare, au fost selectate dosarele următorilor candidați...
În urma verificării legalității și conformității documentelor depuse de către candidații înscriși la concursul de proiecte de management pentru Școala Populară de Artă “Liviu Borlan “ Baia Mare, au fost selectate dosarele următorilor candidați...

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava caută candidați pentru ocuparea următoarelor posturi ale Secretariatului Tehnic Comun al Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020: Ofițer Informare, Comunicare, Selecție – 1 post; Ofițeri Monitorizare Implementare – 1 post.
CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT pentru ocuparea postului de manager Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară
CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT pentru ocuparea postului de manager al Școlii Populare de Arte "Liviu Borlan" Baia Mare
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior - Compartiment audit intern din cadrul Consiliului Judetean Maramureş.