Sunteți aici: ADI-uri

Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară

 

zona metropolitana baia mare1. Zona metropolitană Baia Mare

 


Zona metropolitană reprezintă un centru urban format dintr-o metropolă şi din zona sa adiacentă şi de influenţă. Unul sau mai multe oraşe reprezintă centrul de dezvoltare a zonei care, de obicei, poartă denumirea oraşului cel mai importantdinl zonă. 

 

Zonele metropolitane în România au fost reglementate prin Legea 351 din 6 iulie 2001 ca fiind zone constituite prin asociere, pe bază de parteneriat voluntar, între marile centre urbane (Capitala României și municipiile de rangul I) și localitățile urbane și rurale aflate în zona imediată, la distanțe de până la 30 km, între care s-au dezvoltat relații de cooperare pe multiple planuri. 

 

 

Zona Metropolitană Baia Mare este o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), formată de municipiul Baia Mare, împreună cu cinci oraşe şi douăsprezece comune, aflate în aria de polarizare a municipiului, cu intenţia de a dezvolta în comun programe şi proiecte, precum şi servicii de utilitate publică. Populaţia totală a zonei metropolitane este de peste 220.000 locuitori, iar suprafaţa acesteia este de peste 1.250 kmp.

 

 

Obiectivele constituirii

  •  Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor şi înlăturarea disparităţilor teritoriale, sociale şi economice dintre localităţile membre prin implementarea unor programe şi proiecte finanţate din fonduri naţionale şi europene;
  •  Crearea unui pol de dezvoltare în jurul municipiului Baia Mare, prin atragerea de investiţii directe, crearea de locuri de muncă şi extinderea serviciilor de utilităţi publice în aria zonei metropolitane

 

http://www.zmbm.ro/

 

2. ADI – apă-canal 

 

harta adimmAsociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) - apă-canal funcționează  din anul 2001, fiind prima asociație de UAT-uri din România.

 

Obiectivele constituirii:

  • Înființarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și controlul furnizării serviciului de alimentare cu apă și canalizare
  • Creearea, modernizarea si/sau dezvoltarea sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare. 

 

Prezentare_ADI_MM_apa_canal-r.ppt

http://adi-maramures.ro/wp-content/uploads/2013/10/hotarari.pdf

 

3. ADI – deşeuri 

 

foto2 deseuriAsociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) - deșeuri are ca scop conformarea la cerințele europene în domeniul deșeurilor. Centrul de management integrat al deșeurilor va fi situat în comuna Fărcașa.  

 

 

Obiectivul constituirii: 

Realizarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor menajere din județul Maramureș. 

 

 

Prezentare_ADI_MM_deseuri.ppt