Sunteți aici: ActivitateOportunitati de finantarePropuneri de proiecteInformare: Parteneriate interregionale pentru dezvoltarea unor lanțuri valorice europene competitive

Informare: Parteneriate interregionale pentru dezvoltarea unor lanțuri valorice europene competitive

Comisia Europeană, Direcția Generală Politică Regională şi Urbană, a lansat o cerere de exprimare a interesului pentru regiunile europene “Parteneriate interregionale pentru dezvoltarea unor lanțuri valorice europene competitive”.

Obiectivul acestui proiect pilot: este de a comercializa si de a extinde proiecte interregionale „rentabile” în sectoare prioritare cum ar fi tehnologiile de lucru cu volume mari de date, bioeconomia, eficienţa resurselor, mobilitatea conectată, sănătatea şi îmbătrânirea activă sau securitatea cibernetică.

Parteneriatele transnaționale: între autorităţi regionale din cel puțin 4 ţări ale UE, care implică universităţi, centre de cercetare, clustere şi întreprinderi pot solicita sprijinul Comisiei pentru elaborarea proiectelor lor şi accesul la noi piețe. Aplicațiile pot fi trimise doar în engleză, franceză sau germană.

Un număr de 5 până la 10 parteneriate vor beneficia de sprijin adaptat din partea unor echipe special instituite în cadrul Comisiei, implicând experți din mai multe servicii tematice şi experți externi.

Bugetul total: 1 milion € prin FEDR (concretizat în asistenţa tehnică).

Regiunile îşi pot depune candidatura până la 31 octombrie 2017. Rezultatele cererilor de manifestare a interesului vor fi publicate la începutul lunii decembrie.

Contact pentru detalii: REGIO-SMART-GROWTH@ec.europa.eu

Textul oficial al cererii şi sursa de informare: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/pdf/expression/interregional_partnership_en.pdf

Informare din partea Serviciului Promovare Proiecte – Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte, telefon: 0262 211 947, spp-ddi@maramures.ro, maria.bara@maramures.ro.