Sunteți aici: ActivitateOportunitati de finantarePropuneri de proiecteCerere de propuneri de proiecte 2018 - 2020, programul european "Orizont 2020", "Instrumentul pentru IMM-uri"

Cerere de propuneri de proiecte 2018 - 2020, programul european "Orizont 2020", "Instrumentul pentru IMM-uri"

Comisia Europeană a deschis cererea de propuneri de proiecte 2018-2020 „Instrumentul pentru IMM-uri″ din cadrul programului „Orizont 2020″.

Pilon: „Leadership industrial”

Instrumentul pentru IMM-uri sprijină întreprinderile mici și mijlocii cu risc ridicat și cu potențial sporit de a dezvolta și a introduce pe piață noi produse, servicii și modele de afaceri care ar putea stimula creșterea economică. Instrumentul pentru IMM-uri este destinat celor cu concepte inovatoare care ar putea forma noi piețe sau ar putea perturba pe cele existente în Europa și în întreaga lume. Concurența pentru acest instrument de sprijin este dură şi evaluarea foarte selectivă.

Doar propunerile cele mai convingătoare pot fi finanțate după o evaluare amănunțită de către grupurile multinaționale de experți în tehnologie, afaceri și finanțe. Companiile selectate primesc finanțare și li se oferă coaching-ul de afaceri pentru a-și dezvolta ideea de inovare și, de asemenea, îndrumare. Acestea sunt ajutate să lucreze în rețea cu alte IMM-uri sprijinite de instrument, cu alte companii de toate dimensiunile și cu potențialii co-investitori și investitori de monitorizare/acompaniere din întreaga Europă. IMM-urile selectate câștigă vizibilitate și îşi sporesc șansele de succes pe piețele europene și internaționale.

Eligibilitate: orice entitate constituită legal în ţările participante la program

Data limită pentru depunerea aplicațiilor: diferite date pentru anii 2018, 2019 şi 2020, în funcţie de faza la care se aplică (detalii pe pagina oficială menţionată în fişa de prezentare din anexă)

Detalii sunt prezentate în anexă.

Informare din partea Serviciului Promovare Proiecte – Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte, telefon: 0262 211 947, spp-ddi@maramures.ro