Sunteți aici: Achiziții publiceLucrări de reparatii la magazia de materiale – Inspectia de prevenire Baia Mare, str. Avram Iancu nr. 2 – prin achizitie directa

Lucrări de reparatii la magazia de materiale – Inspectia de prevenire Baia Mare, str. Avram Iancu nr. 2 – prin achizitie directa

Consiliul Județean Maramureș derulează achiziție publică pentru achiziţia „Lucrări de reparatii la magazia de materiale – Inspectia de prevenire Baia Mare, str. Avram Iancu nr. 2”.

Cod CPV principal: 45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare.

Operatorii economici interesați vor accesa site-ul www.e-licitatie.ro sectiunea Documente – Publicitate anunturi, anunt publicitate numarul 144024 /07.12.2017 pentru toate detaliile achizitiei.

Ofertele vor fi depuse exclusiv la adresa de e-mail achizitii@maramures.ro, pana la data de 12.12.2017, ora 12.00. Ofertele depuse dupa aceasta data si ora si/sau la alte adrese vor fi declarate ca fiind tardive/excluse din evaluare. In cazul in care ofertantii nu depun toate documentele solicitate in anunt sau acestea sunt incomplete, ofertele vor fi descalificate.